Arbeidszorg

Om tegemoet te komen aan de doelstelling van integratie van personen met een beperking wordt ook tewerkstelling in het kader van 'arbeidszorg' aangeboden aan 4 personen met een handicap die meehelpen in de dagelijkse taken in de manege.

Zo wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd, ontwikkelen ze vaardigheden en leren ze communiceren en functioneren in een andere omgeving dan hun vertrouwde omgeving.Sommige jongens helpen in de stallen, anderen helpen mee om de paarden te begeleiden.  We proberen zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de jongens te stimuleren.