Hippotherapie

De belangrijkste activiteit van de vzw is hippotherapie (70%):
daaronder verstaan we dat het paard wordt gebruikt als medium om therapeutische doelstellingen na te streven.
Door de unieke ritmische bewegingen van het paard kunnen kinderen met een motorische handicap beter ontspannen, ontwikkelen ze hun evenwicht en coördinatie, winnen ze kracht in de rompspieren waardoor ze zich beter kunnen oprichten en een betere symmetrische houding leren ervaren.

Psychomotorische vaardigheden zoals perceptie van ruimte en oriëntatie, lichaamsbeeld, fijne motoriek, cognitie en communicatie worden geoefend.
Ook op psychologisch, orthopedagogisch en sociaal vlak worden positieve effecten gezien.
Door activiteiten met paarden krijgen ze vertrouwen in zichzelf, ontwikkelen een positief zelfbeeld en zelfwaardering. Kortom via het paard ontwikkelen ze hun persoonlijkheid en ontmoeten ze zichzelf.
Het paard maakt integraal deel uit van een (be)handelingsproces met als doel een verbetering op fysiek, psychologisch, pedagogisch, sociaal, emotioneel en cognitief vlak.