Alles startte in 1973 toen retoricaleerlingen het paard Kitty schonken aan het MPI Ten Dries, een instelling voor kinderen met een motorische beperking.
In 1976 bracht de actie "Wie geeft een paard aan centrum Ten Dries?" nog 3 paarden naar Landegem: Poly, Armica en de pony Prinske.
De Ronde Tafel van Gent organiseerde in dat zelfde jaar een galavoorstelling voor de opbouw van een Hippotherapeutisch Centrum en er werd een stichtingsvergadering gehouden waarbij de statuten werden opgesteld.
In september 1976 kwam Vincent Marecaux, net afgestudeerd als kinesitherapeut, ervaren ruiter en paardenvriend naar het MPI met het doel mee te werken aan de realisatie van het project.
Vanaf 1977 werden geldinzamelingsacties gehouden door de Ronde tafel Gent en een obligatielening aangegaan.
In september 1980 werd gestart met de bouw van een overdekte rijbaan op de gronden van de Stichting A. Verburght en Lions Club Gent springt bij om het project te ondersteunen.
Een jaar later op 28 maart 1983 werd de vzw dennenhof manege officieel ingehuldigd en verschijnen de statuten in het Staatsblad.
In de loop der jaren werd de infrastructuur steeds verder uitgebouwd:
   • In 1983 met de bouw van een ontmoetingsruimte, stallen, zadelruimte, sanitair en bureau, dankzij de financiële steun van de provincie, de Lions België en de opbrengst van een galabal in het kasteel van Laarne.
   • In 1986 werd ook een veldschuur aangebouwd gedurende een bouwkamp.
   • In 1987 kwam er ook centrale verwarming in de ontmoetingsruimte.
   • In 1990 werden 5 binnenstallen gebouwd door de Ronde Tafel Gent en werd een handimove lift aangekocht met de steun van de provincie en Lions Gent.
   • In 1991 werden 4 nieuwe buitenstallen gebouwd met de steun van Lions en Ronde Tafel Gent en twee jaar later werd een buitenpiste aangelegd met steun van de provincie.
   • In 1994 schonk het Sinterklaasfonds een aangepaste huifkar.

De serviceclubs maakten het verder mogelijk dat weiden aangekocht werden, de binnenstallen van een betonvloer voorzien werden, een boorput gestoken werd, een parking aangelegd en een koetshuis gebouwd werd.
Drainagewerken maakten de rijpistes beter bereidbaar, automatische verlichting in de buitenpiste liet toe de manege ook 's avonds te gebruiken, en automatische deuren maakten de manège toegankelijker voor rolwagengebruikers.
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de manege werd de ontmoetingsruimte verfraaid en in 1991 werd nieuw meubilair aangekocht dankzij een nalatenschap van Mevr. Van Poecke en werden aangepaste sanitaire voorzieningen geplaatst. Er werd ook een tweede personeelslid aangeworven.
Met de inzet van de Ronde Tafel Gent werd een houten plafond geplaatst in de ontmoetingsruimte, werd deze geverfd en werden gordijnen gehangen om alles gezelliger en warmer te maken.
In 2004 werd een voltijds ergotherapeut als medewerker aangeworven.
Een wandelpad rond de weiden werd voor 75% gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Door de actie 'Reik de manege Dennenhof de hand' konden in 2006 voortaan fiscale attesten uitgereikt worden aan sponsors van de manège.
De binnenpiste kreeg een nieuwe wand in kunststof dankzij de sponsoring van Firma Van De Moortele.
In 2007 werd een verharde parking en terras voor de ontmoetingsruimte aangelegd met automatische verlichting dankzij de hulp van de Nationale Loterij.
Sinds 2008 is er een tweede kinesitherapeute halftijds bijgekomen.
De buitenpiste kreeg ook een nieuwe omheining met de steun van United Fund.
Er werden twee regenputten gestoken en sinds begin 2009 is een automatische sproeiinstallatie in werking om de vernieuwde bodem van de manege optimaal te houden.
In de ontmoetingsruimte kwam een nieuwe kast als bergingsruimte voor materiaal.

Een lange weg werd afgelegd maar met een prachtig resultaat als gevolg !